Snart drar säsongen i gång och det är dags att börja planera årets entreprenader. Sebastian har arbetat som Veg Tech-montör i många år men från och med i år är det Sebastian och Nicklas som planerar och är ”spindlar” i nätet för alla Veg Techs entreprenader. Ett tio-tal medarbetare ingår i entreprenadteamet som monterar främst takvegetation i hela Sverige. Genom åren har vi försett flera tusen tak med grönska för en grönare stad. Takvegetation monteras på allt från mindre miljöhus till stora industrilokaler.

Ett tak med vegetation är inte bara fint att titta på det fyller många tekniska funktioner och fördelar så som fördröjning av dagvattnet med upp till 50%, fördubblar livslängden på tätskiktet, gynnar den biologiska mångfalden mm.

Veg Tech har många års erfarenhet av att odla sedummattor.

För mer information: vegtech.se