KTH och The Nordic Biochar Network stod i veckan värd för en viktig konferens. Flera biokolsintressenter fick under två dagar möjlighet att lära mer om biokol. Här fanns tillfälle att utbyta erfarenheter och nätverka. Det bjöds på inspirerande och intressanta föreläsningar och workshops i ämnet. 

Lina Pettersson från Veg Tech har redan kommit i gång med applikationer för biokol och intresserade sig för att diskutera om biokol kan användas för långtidsverkande gödsling av gröna tak. 

Att använda biokol i odling, för stadsgrönska och för att skapa kolsänkor ger många positiva effekter, inte minst för vårat klimat. 

Ni kommer att få höra mer om biokol framöver.

Biochar @ KTH-SEED »
Veg Tech odlar sedummatta med biokol »
Hydropack® sedum-ört-gräs odlas med biokol »