Veg Tech odlar färdig torrängsmatta som passar att anlägga på både mark och tak. Den innehåller minst ett 20-tal olika arter med sedum, örter och gräs med svensk proveniens. Den odlas på kokosnät som bryts ned över tid. Torrängsmattan är skir och vacker och den lämpar sig väl för slänter, trafikmiljöer, skärgård, bjälklag & tak.

Torräng odlad med sedum, örter och gräs
I vår har vi sått flera tusen kvadratmeter ängsmatta på anläggningen i Elnaryd nere i Småland. När den är leveransklar kommer den att anläggas och bli en del av en hållbar grön lösning för våra städer runt om i hela Norden. De estetiska värdena av äng uppskattas av oss människor såväl som pollinatörer och fåglar. De hotade arterna får en chans att gömma sig och föröka sig i ängen.

 
Göran arbetar på anläggningen i Elnaryd.

Sådd av ängsmattor
Sensommar/höst är en utmärkt tid att anlägga torrängsmattan. Från vecka 32 kan vi leverera vår senaste omgång i odlingen.

Arterna som odlas i ängen anpassar sig efter de lokala förhållandena, vilket kan göra att vissa arter etablerar sig bättre än andra.

Artlista för Veg Techs torräng i odling:
Achillea millefolium – rölleka
Allium schoenoprasum – gräslök
Anthemis tinctoria – färgkulla
Armeria maritima – strandtrift
Campanula rotundifolia – liten blåklocka
Echium vulgare – blåeld
Filipendula vulgaris – brudbröd
Hylotelephium telephium – kärleksört
Hypericum perforatum – äkta johannesört
Leucanthemum vulgare – prästkrage sen
Leucanthemum vulgare – prästkrage tidig
Plantago lanceolata – svartkämpar
Plantago media – rödkämpar
Potentilla argentea – femfingerört
Saxifraga granulata – mandelblomma
Veronica spicata – axveronika
Viola tricolor – styvmorsviol
Sedum acre – gul fetknopp
Sedum album – vit fetknopp
Sedum sexangulare – kantig fetknopp
Hylotelephium ewersii – mongoliskt fetblad
Phedimus hybridus – sibiriskt fetblad
Phedimus floriferus – smaragdfetblad
Phedimus kamtschaticus – kamtjatkafetblad
Phedimus spurius – kaukasiskt fetblad
Agrostis capillaris – rödven
Anthoxanthum odoratum – vårbrodd
Carex arenaria – sandstarr
Corynephorus canescens – borsttåtel
Festuca ovina – fårsvingel
Koeleria glauca – tofsäxing
Poa alpina – fjällgröe
Poa compressa – berggröe
Poa glauca – blågröe

Läs mer om torräng för tak »
Färdig ängsmatta »