Under våren 2019 har en trafikkorsning i centrala Alvesta byggts om till en rondell.
Runt rondellen har fina planteringar och gångvägar anlagts. Vi har levererat färdiga ängsmattor med svenskäng. Tillsammans med gärdsgårdar, gångvägar och sittplatser ramas ytan in väldigt fint.

Äng i trafikmiljöJuli 2019


Från en dag till en annan. 14 maj – 15 maj 2019

En del av ytan är ett mindre parkområde där Veg Tech levererat färdiga ängsmattor.