Under våren 2019 byggdes en central trafikkorsning i Alvesta om till en rondell.
Runt om rondellen finns fina och välplanerade planteringar och gångvägar med sittplatser. Vi fick förtroendet av Alvesta kommun och levererade färdiga ängsmattor med modelen: Svenskäng. Tillsammans med gärdsgårdar, gångvägar och sittplatser ramas ytan in väldigt fint. På sensommaren slår man ängen för att bibehålla flora och gynna växligheten.

Äng i trafikmiljöJuli 2019

Färdig ängsmatta i rondell Alvesta
14 maj 2019 – anläggning
Färdig ängsmatta i rondell Alvesta
15 maj 2019 – anlagt och klart
Färdig ängsmatta i rondell Alvesta
Juni 2020
Färdig ängsmatta i rondell Alvesta
Maj 2022

En del av ytan är ett mindre parkområde där Veg Tech levererat färdiga ängsmattor.