En av de första leveranserna av färdig äng i år.


1600m² Salttålig ängsmatta och 6000 örtpluggplantor levererades till ett projekt i trafikmiljö i Kungsbacka kommun.


Anlagda i refuger och cirkulationsplatser

Till sommaren kommer det att grönska vackert här!
Se bilden nedan.

Äng i trafikmiljöer2 månader efter anläggning.

Följ oss på instagram #vegtechab för inspiration, nyheter och olika projekt.