Grönt tak på Petter Stordalens nybyggda hotell mitt i Oslo.

Vår norska kollega Øisten intar höga höjder på toppen av Petter Stordalens nybyggda hotell mitt i Oslo.
Blomstertak i Norge är en del av Veg Tech AB.
Filmklipp finns på sidan.

Läs mer