Veg Tech AB förvärvar majoritet i Blomstertak AS

Veg Tech förvärvar 60% av det norska bolaget Blomstertak AS. Bolagen har under flera år samarbetet på den
norska marknaden där Blomstertak har en ledande ställning som installatör av gröna tak och vegetationsmiljöer
med främst produkter från Veg Tech.

Läs mer