I Uppsala har man avslutat ett tvärvetenskapligt
forskningsprojekt, Veg Tech har varit delaktiga i arbetet.

På bilden några av
projektets medarbetare samlade vid ett avslutande möte förra veckan.

Forskningsprojektet ”The Lawn Project” vid SLU har resulterat
i en intressant rapport. Den är utformad som en handbok för att vägleda
planerare och utförare till att öka förekomsten av hållbara gräsytor. Läs mer om projektet: 
http://www.slu.se/en/departments/urban-rural-development/research/landscape-architecture/projects/lawn/

Veg Tech har flera produkter för att skapa ängsytor som är ett hållbart alternativ till traditionella gräsytor.
– Ängsfrö
– Pluggplantor med ett 60-tal olika svenska arter
– Färdig ängsmatta, klart från första dagen!

 

 

Ta del av handboken:
https://pub.epsilon.slu.se/14520/11/ignatieva_m_170831_1.pdf