Alnarp Cleanwater Technology säljer ett bioreningsverk för enskilt avlopp där mikroorganismer och vattenväxter renar avloppsvatten. Reningsverket på bilden är installerat i 3 steg där växterna är planterade i huvudreningssteget. Veg Tech levererar växter till ACT systemen. Systemen planteras med 4 olika arter Kaveldun, gul svärdslilja, säv och bladvass.

Vill ni veta mer? Detta systemet är planterat hösten 2016 och ligger utanför Lund. Snyggt och miljövänligt.

Deras Hemsida:

http://www.alnarpcleanwater.se/