Hydropack® Sedum-ört-gräs.

Hydropack

Allt i ett modul från Veg Tech

En allt-i ett modul för tak med klicksystem för enkel och smart montering och hantering med inbyggd vattenreserv.

Multifunktionellt system som fördröjer dagvatten, temperaturutjämnar byggnaden & gynnar den biologiska mångfalden.

  • Allt-i-ett design – Som ger en enkel, snabb och ren installation
  • Hög vattenhållande kapacitet – Systemet har högvattenhållande förmåga upp till 45 liter/m
  • 100% återvunnen HDPE-plast – Välbeprövat material med låg miljörisk. Stabil konstruktion och lång livslängd
  • 20-tal arter – Hög artrikedom & biodiversitet. Bra för fauna, människor och miljö
  • Stabilt och säkert – Klicksystem motverkar förflyttning och min imerar vindfång
  • Kräver inte rotskydd – tack vare modulens konstruktion kan rötter inte tränga igenom
  • Extensivt system – Lågt skötselbehov till skillnad från platsbyggda höga uppbyggnader med flera material
  • Flyttbara moduler – Lätt att utföra service på takytor utan att skada vegetationen