Hur ser Veg Techs sedumtak ut en dag i Göteborg? Den 11 juli 2017.
Sedumarterna är många och det blommar rikligt i flera färger.


Chalmers kårhus i Göteborg. Anlades år 2000 på en yta: 2 100m²


Hälso & idrottsakademien i Göteborg monterades år 2010 på en yta av 2 200m²


Granne med bilden ovan ligger Filmstaden bergakungen som monterades år 2006 med en yta på  2 100m²