Finfina sedumtak

Vi vill passa på att visa hur sedumtak kan se ut den 11 juli 2017 i Göteborg.
Det visar att sedumarterna är många och det blommar rikligt i flera färger.
Chalmers kårhus, monterades 2000
Hälso & idrottsakademien, monterades 2010 (syns från Filmstaden bergakungen)
Filmstaden bergakungen 2006 (allmänheten kan gå upp på taket)

Läs mer