Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg

Vi på Veg Tech monterade 2275m² sedumtak 2015-16.

I ett tidigt skede hade Region Skåne bestämt att
Rättspsykiatriskt Centrum skulle bli ett passivhus och det är nu Sveriges största certifierade passivhus.

Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg
Orginalfoto: Perry Nordeng

Bakom utformningen är BSK Arkitekter, som vann uppdraget i en arkitekttävling 2011.