Jordbodalen

Jordbodalen är ett grönområde i sydöstra Helsingborg. Veg Tech har monterat strandmattor längs strandkanterna och anlagt flytande våtmark och planterat pluggplantor för ängsytor. Vegetation i vattenmiljöer har en vattenrenande effekt.

Läs mer