På Ultuna i Uppsala kommer det att på tre platser/ytor att genomföras tester där man ersätter gräsmatta med äng.
Gräsytor kräver intensiv skötsel som är kostsam och som bidrar till ökade utsläpp av koldioxid.

Ängsväxter till SLU

Fördelar med ängsytor:
– Enklare underhåll/skötsel (Slåtter 1 gång/år)
– gynnar mångfald för växter och insekter
– ingen ogräsrensning
– ger en varierande och färgrik miljö
– Ingen gödning krävs

Ytorna kommer att delas upp så här:

1. Utanför restaurang Logen kommer en ”Tapestry Lawn” skapas genom plantering av pluggplantor från Veg Tech och Pratensis. Svenska arter som blåklocka, brudbröd och ängsviol att planteras.
tapestry lawn
(Foto: Maria Ignatieva, SLU)


Dags att packas och levereras

Pluggplantor
Kontroll av pluggplantor innan leverans


2. I Kunskapsparken kommer en löväng att skapas genom sådd av ängsfrö från Pratensis.


3. Framför Birgittatorpet etableras en salttålig äng med färdig ängsmatta från Veg Tech.

(Foto: Maria Ignatieva, SLU)

Projektet finanseras av SLU:s klimatfond genom projektet “Towards sustainable lawns: Searching for alternative cost effective and climate friendly lawns in Ultuna Campus” .

Läs mer på »
Lyssna på ett radioklipp »
Svt »