Månad: april 2016

Veg Tech 7500 örtpluggplantor till Campus Ultuna

På Ultuna i Uppsala kommer det att på tre platser/ytor att genomföras tester där man ersätter gräsmatta med äng. Gräsytor kräver intensiv skötsel som är kostsam och bidrar till ökade utsläpp av koldioxid.
Fördelar med ängsytor:
– Enklare underhåll/skötsel ( Slåtter 1 gång/år)
– gynnar mångfald för växter och insekter
– ingen ogräsrensning
– ger en varierande och färgrik miljö
– Ingen gödning krävs

Läs mer

Gröna fasader i Norra djurgårdsstaden

Med gröna vajern kan du skapa stora möjligheter för grönskande fasader.
Montering av gröna vajern ”nät” i Norra Djurgårdsstaden. Här kommer pipranka och klematis att klättra och göra fasaden grön och levande!
Vi har erfaren personal som monterar och anlägger alla våra produkter och system.

Läs mer

Tidigare poster