År: 2016

Markplatta i HDPE-plast för armering av olika markytor

Vi vill slå ett slag för den mångfunktionella markplattan – Pelleplattan!
En utmärkt produkt när du vill stärka en markyta för exempelvis fordon, barnvagnar, rullstolar, rollatorer, cyklister och fotgängare i flera olika sammanhang. Plattan tillverkas i två olika utförande.
Standard: Kan fyllas med antingen tvättad singel/makadam, jord eller används som gräsarmering. Används till: parkeringsytor, runt träd, gångvägar, brandvägar, körvägar.
OnTop: monteras ovanpå ett befintligt underlag som ett skydd, kan återanvändas på annan plats. Används till: tillfälliga parkeringar och evenemang, uppe på takvegetation

Läs mer

Jordbodalen

Jordbodalen är ett grönområde i sydöstra Helsingborg. Veg Tech har monterat strandmattor längs strandkanterna och anlagt flytande våtmark och planterat pluggplantor för ängsytor. Vegetation i vattenmiljöer har en vattenrenande effekt.

Läs mer

Nytt bostadsområde utanför bankeryd

Utanför Bankeryd vid natursköna Torps hagar med en vacker utsikt över sjön Vättern har ett nytt bostadsområde skapats. Veg Tech har monterat sedumtak på 37 villor i området.
Många fördelar med Veg Techs sedumtak!
– Svenskt växtmaterial
– Odlat i Sverige
– Brandgodkänt
– Minskad avrinning av regnvatten från taken
– Sedumtak skyddar tätskiktet mot UV-ljus

Läs mer

Veg Tech 7500 örtpluggplantor till Campus Ultuna

På Ultuna i Uppsala kommer det att på tre platser/ytor att genomföras tester där man ersätter gräsmatta med äng. Gräsytor kräver intensiv skötsel som är kostsam och bidrar till ökade utsläpp av koldioxid.
Fördelar med ängsytor:
– Enklare underhåll/skötsel ( Slåtter 1 gång/år)
– gynnar mångfald för växter och insekter
– ingen ogräsrensning
– ger en varierande och färgrik miljö
– Ingen gödning krävs

Läs mer

Gröna fasader i Norra djurgårdsstaden

Med gröna vajern kan du skapa stora möjligheter för grönskande fasader.
Montering av gröna vajern ”nät” i Norra Djurgårdsstaden. Här kommer pipranka och klematis att klättra och göra fasaden grön och levande!
Vi har erfaren personal som monterar och anlägger alla våra produkter och system.

Läs mer

Tidigare poster