I Göteborg anläggs just nu sedumvegetation i spårområde för att få en bullerdämpande effekt!
De färdiga sedummattorna placeras bredvid och mellan spåren.
Sedumen bör ej beträdas därför är det viktigt att anlägga på ytor som inte beträds av passagerare.

sedum på mark