I Göteborg anläggs sedumvegetation i spårområde för att få en bullerdämpande effekt.
De färdiga sedummattorna placeras bredvid och mellan spåren.
Tänk på att anlägga sedum på ytor som inte beträds frekvent.

sedum på mark