Gröna fasader
Med produkter från Gröna Vajern-familjen kan man skapa säkra lösningar för vertikal vegetation till olika typer av byggnader och fasadtyper. Infästningsdetaljerna är välbeprövade och kan dimensioneras efter växtval allt från låga spaljéer till högväxande och heltäckande fasadvegetation. Detaljer tillverkade i rostfritt stål ger ett underhållsfritt system med mycket lång livslängd och ett tilltalande utseende och finish. Produkterna kan monteras året om.

Gröna Vajern har ett inbyggt säkerhetssystem för att undvika att skador uppstår på fasaden.

Tänk på att växtvalet ofta är avgörande vilket fäste som passar bäst till din fasad!


Kockums fritid, Malmö
För klätterväxter med låg tillväxt används T.ex. serie 100

gröna fasader
Biocentrum, SLU Uppsala


Förskola, Märsta kommun
För heltäckande vegetation används Gröna Vajern Nät


Bostadsområde, Lund
För kraftig mycket vegetation används serie 112.