Med flexibla system för gröna utomhusväggar gör gröna vajern det möjligt att skapa sin egna design efter växtval, byggnad och material!

På SLU, mark-vatten och miljöcentrum i Uppsala har fasaden klätts med Veg Techs system ”Gröna vajern” för att få klätterväxter att trivas.

Flera fördelar:

  • Komponenterna är diskreta vilket gör att fokus ligger på växterna
  • Hög finish och estetiskt snygga när växterna tappar löv under vintermånaderna
  • Jämnar ut temperatursvängningar
  • Komponenterna har minimal vikt
  • Lång livslängd
  • Underhållsfritt

Gröna fasader skyddar mot:

  • Slagregn
  • UV-strålning
  • Föroreningar och smuts
  • Oönskad klotter


Monterades 2011

Gröna fasader


Gröna vajern – flexibelt vajersystem för klätterväxter!