SMHI skriver om gröna tak som ett exempel för klimatanpassning.
Läs mer här »

I Malmö har arbetet med klimatanpassning av byggnader kommit långt. En del av stadens byggnader har fått gröna tak för att klara konsekvenser av klimatförändringen.
Här kan du läsa mer »

Sedumtak
Nya färjeterminalen i Köpenhamn.