Ta del av de senaste EX-jobben som är kopplade till gröna tak och extrema regn.

Gröna tak – potentialen för dagvattenreglering i Karlstad.

Erika Abrahamsson

 Öppna pdf-filen


Funktionen av hållbara dagvattenlösningar och gröna ytor vid extrema regn. 

– en analys baserad på översvämningarna i Malmö den 31 augusti 2014.

Joanna Theland

 Öppna pdf-filen