Sedum på murkrön

Sedum passar in i torra miljöer och får en fin plats på en mur.

Läs mer