Med lätta och säkra system kan sterila tak- och bjälklagsytor förvandlas till grönskande oaser. Det ställs allt högre krav på att fastigheter utförs med en stor andel grönyta för att tillgodose invånarnas behov och för att skapa en bättre stadsmiljö. Genom att anlägga grönytorna på fastigheternas tak eller gårdar kan man utnyttja ytor som annars hade varit sterila och föga inbjudande. Gröna tak, gårdar och terrasser kan också bidra till att förbättra den biologiska mångfalden i staden. Varför inte anlägga en fjärilsrestaurang på gården eller en fördröjningsyta för dagvatten?
Veg Tech har enkla, säkra och beprövade system för att anlägga växtlighet på exempelvis gårdsbjälklag eller en terrass. Med våra system kan man bygga varierade vegetationsytor med en mycket låg viktbelastning och en minimal bygghöjd.

Vi erbjuder bland annat egenodlade perennmattor och sedummattor som är klara att lägga ut och ger ett färdigt resultat från första dagen!


Med färdiga perennmattor får du ett färdigt resultat från första dagen.
Här ser vi ett exempel med en mixad timjanmatta.


Efter två år!


I förgrunden blommar timjanmattorna vackert och i bakgrunden är det waldstenia som är anlagda. De blommar solgult tidigare på sommaren.