Green Roof Award 2014

Så var det dags för den årliga prisutdelningen av gröna tak priset som inleddes med glöggmingel och Gröna tak institutets Jonathan Malmberg och Klara Asp hälsade välkommen till prisutdelningen som följdes av två korta föredrag om forskningsresultat kring gröna väggar och projektet biodivercity i Malmö.

Årets nominerade är:
Koggen, Västra hamnen i malmö(byggherre MKB)
Augustenborgs torg i Malmö (Byggherre MKB)
Novo Nordisk i bagsværd (Byggherre Novo Nordisk)
Klipporna hyllie i Malmö (Skanska öresund)
MAX IV forskningslaboratorium i Lund (byggherre Fastighets AB ML4 som ägs av Wihlborgs och Peab)

Vinnaren 2014 är Novo Nordisk i bagsværd i Danmark. Veg Tech har varit med och levererat 2000 m² ängsmattor som är anlagda i den park-skogsmiljö som finns runt om byggnaden.
Novo Nordisk
Rasmus Astrup Landskapsarkitekt från SLA berättade om projektet.

Juryns motivering: Novo Nordisk i Bagsværd är ett projekt där möjlighet till rekreation och smart dagvattenplanering kombinerats med stor omsorg om ekologiska värden. Med tre inhemska biotoper och en innovativ design har ett böljande landskap skapats där park och tak flyter samman.

På andra plats kom Koggen där Veg Tech har både levererat och byggt ett biotoptak.
Maria Nilsson var på plats och mottog priset.


Maria Nilsson, MKB till höger mottog andra priset i tävlingen. Här tillsammans med 3:de pristagaren som blev projektet Augustenborgs torg.

Juryns motivering: Det extensiva gröna taket på koggen i Västra hamnen erbjuder upplevelsevärden för de boende runt omkring och är en fristad för fåglar, insekter och spindeldjur. Strandängsbiotoperna med lokala växter knyter an till byggnadens havsnära placering och sätter en ny standard för de gröna taken i Västra hamnen.