Plantering och förankring av flytande våtmark i Växjösjön. De är placerade jämte discobollen i lagunen.


Eva, Christina och Magnus planterar!

Med våra flytande öar förbättras vattenkvalitén och landskapet förskönas.


Med båt förankras öarna enkelt!


Till nästa sommar kommer öarna grönska vackert!
På vissa av öarna kommer vi att prova kulturväxter för att förstärka prydnadskaraktären.