Veg Tech har varit i Anderslöv i Skåne och planterat 10 000 st vassplantor till ett miljöprojekt ”Tulltorpsprojektet” som är ett långsiktigt projekt att återskapa våtmarker längs Tullstorpsån. Syftet är att fånga upp fosfor och kväve från intillaggande odlingsmarker och hindra detta från att nå havet.

Camilla och Christina från Veg Tech använder planteringsrör för en effektiv och rationell plantering.
Det finns att köpa av oss på Veg Tech.

Vill du ta del av detta projekt kan man åka till en visningsträcka vid Jordberga. Där finns illustrationer och informationsskyltar.

Läs mer på: www.tullstorpsan.se