Ängens möte med staden

På uppföljningsbesök av Glacisslänten i Stockholm blev ett spännande möte med konstnären Todd J Gordon

Läs mer