Astrid Lindgrens Värld, en park där barn och vuxna kan uppleva Astrid Lindgrens sagofigurer i sina riktiga miljöer. Miljöerna är uppbyggda i miniatyr och anpassat för barnen. Skådespel från flera av Astrids sagor sker på plats flera gånger om dagen.
Parken, som grundades 1981, är belägen i Vimmerby.
De har ca. 475 000 besökare varje år och under högsäsong arbetar det över 400 personer/dag.

Veg Tech har levererat flertalet produkter under åren.

Trädgårdsansvarige Dale Karlsson och hans kollega Karin planerar och anlägger parkens mark- och vattenytor.
En bra fördel: Färdigt från första dagen!


Vattenväxter från Veg Tech runt damm. Barnen springer gärna runt dammen som har fått tydliga stigar.


Utanför Katthult anlades färdig svenskäng förra året och den blommar artrikt och vackert!


Madickens miljöer – Mindre strandmattor anlades i maj i år och 6 veckor efter ser det ut så här!


Vattenvegetation ramar in kanterna runt dammar.


Vid Pippis hus har färdig äng anlagts!