En innergård på ett hotell i centrala Stockholm fick ett grönt lyft med produkter från Veg Tech. På gårdsytan etablerades färdiga perennmattor och på den låglutande takytan ovanför lades ett sedumtak. Gårdsytan skyddas av Veg Techs rotskyddsfolie WSB 80 och dräneringsmattan Nophadrain.


Dag 1.


Dag 2. 


6 veckor efter anläggning.

 

Uppbyggnad för den här typen av montage.

Perennmattor »
Sedumtak »
GreenLiner »
Bjälklagsjord »
Grodan »
Nophadrain »
WSB 80 »
Tätskikt »