En innergård på Grand Hôtel i centrala Stockholm har fått ett ”grönt lyft” med produkter från Veg Tech. Gårdsytan skyddas av Veg Techs rotskydd 80 och dräneringsmattan ND 220 som vattenhållning används Grodan och bjälklagsjord. Ovan uppbyggnaden planterades perennmattor med skydd av GardLiner rabattstöd.


Dag 1.


Dag 2.


6 veckor efter anläggning.

Uppbyggnad för den här typen av montage.

Perennmattor »
Sedumtak »
GardLiner rabattstöd »
Bjälklagsjord »
Grodan »
Nophadrain »
Rotskydd 80 »