Många nya intryck och ännu mer övertygad att vi på Veg Tech arbetar med produkter i tiden!

I veckan medverkade personal från Veg Tech på föreläsningar och workshops om takvegetation i Europas grönaste stad nämligen Basel i Schweiz. Anordnare var Green Roof Institute Sverige och gruppen på 26 personer bestående av arkitekter, kommuner, fastighetsbolag hade alla siktet inställt på grönt byggande.

Basel är en av de städer som kommit längst med gröna tak i Europa och har en mycket hög andel av bebyggelsen som är ”grön”. En bidragande orsak kan bl a. vara subventioner för investeringen och den årliga avgiften för bl a dagvatten som påverkas markant.

Äng på taket

Det äldsta taket är från 1914. Det kom till för att skydda stadens färskvattentäckt. Numera är det ett forskningstak och är en vacker blomsteräng där orkidéer blommar.

Sedum och solceller

Det gröna taket håller temperaturen nere på takytan och skapar bättre effekt till solcellerna.

Växter på fasaden

En häftig grön fasad med säkra vajersystem på en stormarknad i staden.

sedumtak

Här tänker man på pollinatörer och insekter. Ett pimpat tak för ökad trivsel för våra smådjur.
Dödved och solceller på ett grönt tak.

Vajrar med växter lianer

En häftig konstruktion i 3d med vajrar som gick emellan balkar.

Ängar i trafikmiljö

Ängar i refuger och i trafikmiljöer förekommer ofta i Basel.