Under vår och sommar kommer Veg Tech att anlägga sedumtak på Sveriges senaste forskningslaboratorium som är under uppbyggnad i Lund. Området består av flera byggnader som kommer att beklädas med sedum på taken.

Montage av Veg Techs sedumtak

Anders och Kim lägger sedummattorna tätt kant i kant.

Vad är Max IV?
MAX IV är ett nytt svenskt laboratorium som förväntas bli en av världens främsta synkrotronljusanläggningar med forskare som lockas hit från hela världen. Det kommer att användas för att forska på supersmå beståndsdelar hur olika material är uppbyggda, hur processer i olika material sker och för att kartlägga de kemiska tillstånden i olika material. På längre sikt kommer detta ge oss kunskap att tillverka bättre produkter.
På Max IV kommer forskning ske inom en rad olika områden exempelvis: materialvetenskap, nanoteknologi, energi -Klimat- och miljövetenskap.
MAX IV väntas stå klart år 2015.


Ingmar från ggakeri.se ser till att pallarna med sedum kommer upp på taket.

Området utanför kommer att kunna användas som rekreationsområde för allmänheten, då böljande kullar byggs upp för att dämpa bl a vibrationer i marken.

Fakta
Sedumyta ca: 23 500 m²
Monteringsår: 2013-2014
Arkitektfirma: Snøhetta
Byggfirma: Peab

Följ Veg Tech på instagram och facebook! #vegtechab