Veg Techs Sedummatta är enkelt och smidigt anlägga på murar. När sedumen står i blomning från vitt, gult till starkt lila är det en fröjd för ögat och mycket omtyckt.

För en hållbar etablering är det viktigt att uppbyggnaden blir rätt.

  1. Först förbereds ett jämnt och dränerande underlag på murkrönet.
  2. Sedummattan placeras ovanpå och var noga med att kanter bör ligga nedsänkta i förhållande till murens sidor så att växtligheten skyddas mot nötning och uttorkning.
Sedum på mur i trädgård
Sedum på mur
Sedum på mur på Vallda golfklubb

Sedum på mur och mark »